Svar inom mindre än 24 timmar

Allt om Intellektuell Kvot
Intelligenskvoten gör det möjligt för oss att dra nytta av en betydande indikator för vår prestation. Och framför allt, IQ-test tillåter oss att veta vilken riktning vi ska ta för att sedan fördjupa analyserna och uppnå våra mål. De är tillgängliga för alla och kommer utan tvekan att hjälpa dig att lära känna dig själv bättre. Nu är det möjligt att ta en certifierad test online för att bedöma din IQ. Innan du börjar, ta reda på allt du behöver veta om den berömda intelligenskvoten.
Intelligenskvoten, en indikator som tillåter oss att lära känna oss själva bättre
Intelligenskvoten definieras alltid som resultatet av en tidigare test. Detta är, bland annat, en kraftfull indikator på våra förmågor. Under decennier har forskare och psykologer fastställt regler för att mäta intelligenskvoten och jämföra den med en population. Vi ger sedan en plats åt personen enligt gausskurvan tack vare ett jämförelseresultat.
Den genomsnittliga IQ är fastställd på en poäng av 100. Mellan 85 och 115 förblir vi fortfarande inom "normala" poängområden. Från 130 överväger vi att personen är begåvad med flera nivåer ju högre poängen blir. Under 80 talar vi om en medel-låg poäng.
Visste du det?
Terence Tao, en 45-årig australisk och kinesisk matematiker, har den högsta IQ: n i världen hittills. Han fick en poäng av 230! Vid 24 års ålder blev han den yngsta professorn vid University of California i Los Angeles.
Hur mäts intelligenskvoten?
Intelligens idag är multidimensionell. IQ-testet tar inte hänsyn till vår kreativitet eller vår emotionella kapacitet till exempel. Standardiserade test mäter endast en dimension av vår intelligens. Så en enda siffra är inte ett heltäckande svar. Det mäter dock många av våra prestationer. Så det här är ett mycket användbart verktyg eftersom det är en bra startpunkt. Visste du det? IQ kan hjälpa dig att identifiera dina styrkor och sedan bygga vidare på dem. Med våra tester får du en detaljerad rapport om din prestation samt din exakta poäng.
Så vilka förmågor mäter IQ egentligen?
Enligt de olika typerna av bedömningar mäter IQ-test vår förmåga att lösa problem, analysera en situation eller till och med förstå begrepp. De appellerar också till vårt minne, vårt resonemangssystem eller vår rumsliga och visuella prestanda. Å andra sidan ingår också förståelsen för språket i IQ-testerna.
Lite historia om IQ för att bättre förstå det
Under 1800-talet tog reflektioner kring mätning av intelligens form. Särskilt började vi vilja mäta den, men konceptet var bara i sin linda. Vid den tiden fanns det en brist på konkreta och vetenskapliga data. Det var inte förrän 1905 med den franske psykologen Alfred Binet och psykiatern Theodore Simon som mätningen av "intelligens" tog konkret form. De två specialisterna publicerade sedan den första skalan för att mäta intellektuell utveckling som definierades i "mental ålder". Den allra första IQ-testet föddes. Visste du det? Man hör ofta att Einstein hade ett IQ på 160. Men forskaren hade aldrig ett IQ-test. I vilket fall som helst kan vi föreställa oss att han var en ren geni.
Så, är du redo att mäta din IQ just nu?

Svar inom mindre än 24 timmar

Card
ESPRESSO.SOCIAL LTD 168 The Circle Queen
Elizabeth Street, London, United Kingdom
T.V.A. 132410003