Válaszolj kevesebb, mint 24 órán belül

Felhasználási feltételek

Az ESPRESSO.SOCIAL LTD ("Mi") egy angol cég, amelynek székhelye 168 The Circle Queen Elizabeth Street, London, Egyesült Királyság, SE1 2JL (13241003), és amely a https://iq-fast.com/hu weboldalon ("Webhely") keresztül olyan kapcsolódó intelligenciahányados-teszt szolgáltatást működtet, amely lehetővé teszi bármely magánszemély számára ("Ügyfél" vagy "Ön"), hogy tesztelje intelligenciahányadosát ("Szolgáltatás").

A jelen Feltételek célja annak meghatározása, hogy Ön, mint Ügyfél milyen módon veheti igénybe a Szolgáltatást ("Feltételek").

A Feltételeink időről időre módosulhatnak és kiegészülhetnek a fejlődésük során, amely esetben a frissítésüket megelőző hónapban e-mailben értesítjük Önt. A Szolgáltatásunkhoz való hozzáférés és annak használata azt követően, hogy Önt értesítettük erről a frissítésről, valamint az Ön előfizetésének a hónap végéig történő felmondásának elmaradása azt jelenti, hogy Ön elfogadja az említett Feltételek legfrissebb változatát.

A Feltételeink jelen verziója a 2022. január 19-i keltezésű.

1. Regisztráció

1.1 A Szolgáltatásunkhoz való hozzáférés és annak használata egy fiók megnyitását igényli a Weboldalunkon keresztül ("Fiók").

1.2 A regisztráció során a következő adatokat kell megadnia:

 • E-mail cím
 • Jelszó

Ügyfélként Ön garantálja a nekünk megadott információk pontosságát, őszinteségét és megbízhatóságát, valamint azt, hogy Ön nagykorú és a lakóhelye szerinti országban jogosult a Szolgáltatásunk előfizetésére.

Felhívjuk az Ön figyelmét arra, hogy személyazonosság-lopás esetén fenntartjuk a jogot, hogy jogi lépéseket tegyünk Ön ellen, beleértve a büntetőjogi lépéseket is.

1.3 Az Ön előfizetési szerződése csak akkor jön létre érvényesen, ha az alábbi 2. cikkel összhangban teljesített fizetés elfogadását megerősítették ("Szerződés"). A Szerződést bármikor letöltheti, ha erre vonatkozó kérést küld nekünk e-mailben.

1.4 A Fiók megnyitása kizárólag az említett Fiókot megnyitó Ügyfélnek ad jogot a platformunkhoz való hozzáférésre és annak használatára. Ügyfélként Ön felelős azért, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférési kódjait (bejelentkezési kód és jelszó) bizalmasan kezelje, és tájékoztasson minket az ezzel kapcsolatos visszaélésekről. A hozzáférés harmadik félnek történő átadása előzetes hozzájárulásunk nélkül tilos.

1.5 A Szolgáltatásunkhoz való hozzáférés kizárólag a Szolgáltatást személyes célokra használó magánszemélyek számára van fenntartva. Bármilyen szakmai célú felhasználás tilos, és az Ön előfizetésének azonnali megszüntetését, és ezáltal a Szolgáltatásunkhoz való hozzáférés és annak használatának lehetőségét eredményezi, előzetes értesítés és esetleges visszatérítés nélkül.

2. Fizetés

2.1 A Szolgáltatás ára a következő:

 • A regisztrációt követő első 48 órában az Ügyfél jogosult a Szolgáltatásunk tesztelésére €0.50 összegért ("próbaidőszak")
 • Ezen 48 óra leteltével, az ezen időszakon belüli felmondásra is figyelemmel, automatikusan havi előfizetés kerül megkötésre €39.00 havi összegért. A felmondás függvényében ez az előfizetés hónapról hónapra automatikusan megújul, és a használt kártyát automatikusan megterheli.

2.2 A fenti árak minden adót tartalmaznak.

2.3 A fizetés a Honlapunkon keresztül történik euróban, hitelkártyával (Visa, MasterCard, American Express). Az Oldal olyan online fizetési biztonsági rendszerrel van felszerelve, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára a banki adatai továbbításának titkosítását. A fizetési folyamathoz egy külső szolgáltatót, a Stripe-ot használjuk, és nem tároljuk az Ön banki adataira és kártyáira vonatkozó adatokat. Az ezzel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a titoktartási szabályzatunkat.

3. Visszavonási jog

3.1 A próbaidőszakot követően Önnek joga van elállni a Szerződéstől a Visszaigazolás elküldését követő 2 (két) napon belül.

3.2 Ezt az elállási kérelmet úgy teheti meg, hogy ilyen kérelmet küld nekünk e-mailben. Az elállásról szóló visszaigazolást e-mailben közöljük Önnel azon a címen, amelyet Ön a regisztrációkor megadott nekünk.

3.3 Miután Ön gyakorolta az elállási jogát, az Ön elállási kérelmének beérkezésétől számított 5 (öt) - 10 (tíz) napon belül visszatérítjük Önnek a nekünk kifizetett összeget, mégpedig a Szolgáltatás kifizetésére használt kártyáján jóváírt, ezzel egyenértékű összeggel. A visszatérítésre való jogosultság feltétele, hogy Ön a próbaidőszakot követően nem vette igénybe a Szolgáltatásunkat; amennyiben Ön a próbaidőszakot követően igénybe vette a Szolgáltatásunkat, úgy tudomásul veszi, hogy az adott hónapra nem kerül sor visszatérítésre, ebben az esetben az elállási jogát felmondási kérelemként kezeljük, és az az adott hónap végén lép hatályba.

3.4 A jelen 3. cikk szerinti elállási jog nem vonatkozik arra az esetre, ha Ön svájci lakóhellyel rendelkezik, amely esetben minden ilyen kérelmet visszatérítés nélküli felmondási kérelemként kezelünk.

4. Hogyan működik a szolgáltatás

4.1 Egyszerűen csak válaszoljon a lehető legpontosabban az online tesztkérdésekre, majd adja meg banki és elérhetőségi adatait, hogy e-mailben megkapja eredményeit, és hozzáférjen minden prémium szolgáltatásunkhoz.

4.2 Ön jogosult korlátlan számú IQ-tesztet elvégezni az összes elérhető teszt közül, amíg a Szerződése tart

4.3 Önnek tilos

 • A Webhelyet jogellenes módon vagy a jelen Feltételekkel ellentétesen használni
 • Eladni, másolni, bérelni, bérbe adni, kölcsönadni, terjeszteni, átruházni vagy allicencbe adni a Webhelyen található bármely tartalmat, a Szolgáltatásunkat, vagy üzleti célokra használni a Szolgáltatásunkat
 • Megkíséreljen jogosulatlan hozzáférést szerezni a rendszereinkhez vagy a szerződő partnereink rendszereihez, vagy bármilyen olyan tevékenységet folytasson, amely megzavarhatja, ronthatja vagy megzavarhatja a Webhely és a Szolgáltatásunk teljesítményét vagy működését
 • A Webhelyet bármilyen nem megfelelő célra használni vírus vagy más rosszindulatú program szándékos bejuttatásával
 • Szolgáltatásunk használata spammelési célokra
 • Tevékenységeink becsmérlése vagy bármilyen olyan magatartás tanúsítása, amely árthat a hírnevünknek, akár a Szolgáltatásunkon keresztül, akár azon kívül (pl. a közösségi hálózatokon)

5. Az információk pontossága, teljessége és időszerűsége

 • Nem vállalunk felelősséget az ezen az oldalon található információk pontosságáért, teljességéért vagy időszerűségéért. Az oldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, és nem szabad rá hagyatkozni, illetve azt egyetlen döntés alapjául használni anélkül, hogy pontosabb, teljesebb vagy naprakészebb elsődleges információforrásokkal vennénk fel a kapcsolatot. A jelen webhely tartalmára való bármilyen támaszkodás kizárólag saját felelősségére történik.

 • Az oldalon elérhetőek IQ-tesztek. A tesztek elvégzésével Ön tudomásul veszi, hogy a tesztek nyilvános használatra készültek, az eredmények érvényességére vagy pontosságára vonatkozó garancia nélkül, és nem használhatók betegségek vagy fogyatékosságok diagnosztizálására vagy kizárására. Ha bármilyen aggálya van, kérjük, tudassa velünk. Ez a szolgáltatás szabadidős használatra szolgál

6. Megszűnés

6.1 Felmondás az Ügyfél kezdeményezésére. Ön bármikor jogosult leiratkozni és felmondani a Szerződését, egyszerűen a weboldal tetején vagy alján található menüben található "Leiratkozás" linkre kattintva, azzal, hogy az Ön leiratkozása ekkor vagy a próbaidőszak végére, vagy annak a folyó hónapnak a végére történik, amelyben a leiratkozási kérelme történt, amely esetben az Ön fiókja deaktiválásra kerül, és a hozzáférés és a Szolgáltatásunk használata megszűnik. A 3.3. szakaszra is figyelemmel, visszatérítésre nem kerül sor.

6.2 Az ESPRESSO.SOCIAL LTD. általi felmondás. Jogunk van arra is, hogy az Ön szerződését egy hónap végére felmondjuk, ebben az esetben a regisztrációkor megadott címre küldött e-mailben értesítjük Önt. A jelen Feltételek, különösen, de nem kizárólagosan a 4.3. pont megsértése esetén fenntartjuk a jogot, hogy az esetlegesen elvégzendő ellenőrzésekhez szükséges időre felfüggesszük az Ön fiókját, és szükség esetén azonnali hatállyal felmondjuk a szerződését; akár felfüggesztésről, akár felmondásról van szó, erről Önt ugyanerre az e-mail címre küldött előzetes értesítéssel értesítjük

6.3 A jelen szakasz szerinti felmondás nem jogosítja Önt visszatérítésre, kivéve abban az esetben, ha a felmondás a 3.1. és 3.3. szakasz szerinti elállási jogának Ön általi gyakorlásával egyenértékű.

7. Szellemi tulajdon

7.1 Az ESPRESSO.SOCIAL LTD birtokolja a Webhelyünkhöz és annak tartalmához fűződő valamennyi szellemi tulajdonjogot, amely jogok magukban foglalják a hozzá kapcsolódó know-how-t is.

7.2 A Szerződés megkötésével nem kizárólagos, nem átruházható jogot biztosítunk Önnek a Szolgáltatásainkhoz való hozzáférésre és azok használatára.

8. Felelősség és szavatosság

8.1 Az ESPRESSO.SOCIAL LTD a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizár minden felelősséget, amely a közöttünk létrejött Megállapodás teljesítéséből ered.

8.2 A 7.1. pont ellenére az ESPRESSO.SOCIAL LTD ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető legyen, de nem vállal felelősséget a hibák, technikai korlátozások és egyéb karbantartási műveletek miatti elérhetetlenségért, amely nem jogosít semmiféle visszatérítésre.

8.3. A Weboldal tartalmazhat olyan más weboldalakra mutató linkeket, amelyeket nem az ESPRESSO.SOCIAL LTD tesz közzé és nem is ellenőrzi, és amelyek megfelelő működéséért és tartalmáért nem vállalunk felelősséget.

9. Különböző

9.1 VIS MAIOR. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés teljesítése vis maior, azaz bármelyik fél ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható esemény miatt lehetetlenné válik, egyik fél sem tehető felelőssé bármelyik kötelezettségének nem teljesítéséért, meghiúsulásáért vagy késedelmes teljesítéséért, amely az említett eset bekövetkezése miatt következne be. A Szerződés teljesítése és az ebből eredő kötelezettségek, beleértve a fizetési kötelezettségeket is, a vis maior esemény időtartamára felfüggesztésre kerülnek, azzal a kikötéssel, hogy a vis maior esemény bekövetkezésének tárgyhónapjára teljesített kifizetés mindazonáltal fennmarad. Mindkét fél jogosult azonban élni az 5. cikkben meghatározott felmondási jogával.

9.2 NULLA. Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, ez az érvénytelenség nem érinti a többi feltétel érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe egy olyan rendelkezés lép, amely szellemében a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez, és azt úgy kell értelmezni, hogy annak érvényessége biztosított legyen

9.3 KOMMUNIKÁCIÓ. Az ESPRESSO.SOCIAL LTD-nek címzett minden kommunikációnak a következő címre kell szólnia:

 • E-mailben a következő címre: contact@iq-fast.com

 • Postai úton a következő címre: SOCIAL LTD Unit 2 Bridge Road, First Floor, Ashford, Kent, Anglia, TN23 1BB.

9.4 ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG. A jelen Feltételek és a Szerződés érvényességére és teljesítésére az angol jog az irányadó. A jelen Feltételekből és az abból eredő Szerződésből közvetlenül vagy közvetve eredő bármely jogvitát az Ügyfél lakóhelye szerinti illetékes bírósághoz kell benyújtani, amennyiben az ESPRESSO.SOCIAL LTD a felperes, illetve a londoni bírósághoz, amennyiben az Ügyfél a felperes.

Válaszolj kevesebb, mint 24 órán belül

Card
ESPRESSO.SOCIAL LTD 168 The Circle Queen
Elizabeth Street, London, United Kingdom
T.V.A. 132410003